O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 34 pracovníkov a 7 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

12. júl, 2016 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
6. júl, 2016 - 7. júl, 2016
21. jún, 2016 (09:00)
14. jún, 2016 - 15. jún, 2016
20. jún, 2016 (11:00)
Auly Dionýza Ilkoviča, STU, Mýtna ulica 36

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 8.júna 2016 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

7. jún, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Ocenenie Slovenka roka 2016 v kategórii Veda a výskum získala prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka FEI STU v Bratislave.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS