O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

11. máj, 2016 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

V sobotu 23.04.2016 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2016. Viac informácii na webe združenia robotika.sk.

22. apríl, 2016 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
14. apríl, 2016 (08:00)
AB 150
23. marec, 2016
10. marec, 2016 (12:00 - 16:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa
4. marec, 2016 (12:00)

Televízne reportáže na tému schpností najnovších humanoidných autonómnych robotov a na tému trendu využívania robotov vo výrobných linkách napríklad v automobilovom priemysle. Rozhovorom prispeli profesor Peter Hubinský a Ľuboš Chovanec z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS