O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

1.9.2017 nastúpili na denné doktoranské štúdium na našom ústave Michal Adamík, Jerguš Frajt, Jozef Goga a Boris Puterka. Želáme veľa úspechov v štúdiu.

V rokoch 2013-2017 sa uskutočnilo tridsaťpäť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:
Ing. Anežka Chovancová: Control of 4-rotor flying platform (30.8.2017)
Ing. Ľuboš Chovanec: Riadenie slabo tlmených dynamických systémov (30.8.2017)

30. august, 2017 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
30. august, 2017 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. september, 2017
4. júl, 2017
13. jún, 2017 - 14. jún, 2017
2. jún, 2017 (11:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS