Sviatky, výročia a voľné dni

Štátny sviatok utorok 29. august, 2017
Štátny sviatok piatok 1. september, 2017
Deň pracovného pokoja piatok 15. september, 2017
Deň pracovného pokoja streda 1. november, 2017
Štátny sviatok piatok 17. november, 2017
Deň pracovného pokoja nedeľa 24. december, 2017
Deň pracovného pokoja pondelok 25. december, 2017
Deň pracovného pokoja utorok 26. december, 2017
Štátny sviatok pondelok 1. január, 2018
Deň pracovného pokoja sobota 6. január, 2018
Výročie vzniku ústavu štvrtok 1. marec, 2018
Deň pracovného pokoja utorok 1. máj, 2018
Deň pracovného pokoja utorok 8. máj, 2018
Štátny sviatok štvrtok 5. júl, 2018
Štátny sviatok streda 29. august, 2018

Stránky