Študijné programy

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje výučbu v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske štúdium

 • 3-ročný študijný program Robotika a kybernetika s možnosťou pokračovania v inžinierskom štúdiu.
  Informácie na stránke fakulty v časti Študenti/Študijné programy

Inžinierske štúdium

 • 2-ročný študijný program Robotika a kybernetika, určený pre absolventov bakalárskeho štúdia s možnosťou pokračovania v doktorandskom štúdiu.
  Informácie na stránke fakulty v časti Študenti/Študijné programy

Doktorandské štúdium

Študijné programy pre absolventov inžinierskeho štúdia:

 • Robotika a kybernetika (3-ročné štúdium dennej forme a 4-ročné štúdium v externej forme)
 • Automatizácia a riadenie (dobiehajúce 5-ročné štúdium v externej forme, na tento študijný program už nebude vyhlásené prijímacie konanie)
 • Kybernetika (dobiehajúce 5-ročné štúdium v externej forme, na tento študijný program už nebude vyhlásené prijímacie konanie)
  Informácie na stránke fakulty v časti Študenti/Študijné programy