Puterka Boris

Puterka Boris, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie

Miestnosť: 

D707

Puterka, Boris -- Farkaš, Peter: Simulácia vybraných problémov zarovnávania interferencie v bezdrôtových sieťach. Bakalárska práca. FEI STU 2015. 55 s.

Farkaš, Peter -- Puterka, Boris -- Staroň, Matej -- Ružický, Eugen: Distributed local topology determination technique for topological interfence alignment in partially connected ad hoc networks. In IN-TECH 2015: Proceedings of the International conference on innovative technologies. Dubrovnik, Croatia. 09.-11.09.2015. Rijeka : Engineering University of Rijeka, 2015, s. 327--330.

Puterka, Boris -- Polec, Jaroslav: Rozpoznávanie prstovej abecedy. Diplomová práca. FEI STU 2017. 72 s.

Csóka, Filip -- Puterka, Boris -- Polec, Jaroslav: Real-time recognition of Slovak sign language. In KOZÁKOVÁ, A. ELITECH´17: elektronický zdroj 19th Conference of doctoral students. Bratislava, Slovakia. May 24, 2017. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4686-1.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný program Telekomunikácie
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný program Telekomunikácie
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný program Robotika a kybernetika