Mikulová Zuzana

Mikulová Zuzana, MSc.

Position: 

  • PhD student
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 432

Room: 

D605

Lokalizácia mobilného robota pomocou vizuálneho systému. Diplomová práca. FEI STU, Bratislava 2015.

Vizuálny systém pre potreby mobilnej robotiky. Bakalárska práca. FEI STU, Bratislava 2013. 42 s.

2010 - 2013

Bc student
study programme
Industrial Informatics

FEI STU in Bratislava

2013 - 2015

MSc student
study programme Robotics

FEI STU in Bratislava

from 2015

PhD student
study programme Cybernetics

FEI STU in Bratislava