Frajt Jerguš

Frajt Jerguš, Ing.

Position: 

  • PhD student
Department of Cybernetics
Phone: +421 2 60291 488

Room: 

D 706

Frajt, Jerguš -- Pásztó, Peter: Android aplikácia na detekciu hodnoty mincí pomocou vizuálneho systému. Diplomová práca. FEI STU 2017. 52 s.

Frajt, Jerguš -- Chamraz, Štefan:DF 750K DESFire/Mifare čítačka s klávesnicou. Bakalárska práca. FEI STU 2015. 52 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Aplikovaná informatika, doména IT v riadení
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika