O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 32 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

23. máj, 2018
FEI STU
9. marec, 2018
27. február, 2018 (08:30)
zasadačka ÚRK, D-424
18. apríl, 2018

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika. Harmonogram dištančného štúdia.

Ústav robotiky a kybernetiky a Národné centrum robotiky v reportáži o vplyve robotov v rôznych spoločenských oblastiach.

Zadania Tímových projektov pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia v letnom semestri ak.r. 2017/2018.

12. február, 2018

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS